Tietotekniikan koulutukset yksityisille ja ammattilaisille


Tarjoamme tietotekniikan ja digitalisaation koulutuspalveluita tavallisille ihmisille tavallisen elämän tarpeisiin sekä yrityksille, julkisen sektorin toimijoille ja koulutuspalveluita tarjoaville organisaatioille. Kokeneet asiantuntijamme luennoivat lisäksi säännöllisesti ja hyödynnämme uutta tutkimustietoa laajemminkin koulutuksissamme. Teemme laajaa yhteistyötä muun muassa Tampereen yliopiston kanssa.

Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja käytännön työtä hyödyttäviä. Asiantuntijamme ovat saaneet erinomaista palautetta koulutustilaisuuksista. Kaikilla asiantuntijoillamme on pitkän kouluttajakokemuksen lisäksi laaja-alainen käytännön työkokemus kouluttamistaan aiheista.

Ota yhteyttä

Toimialueemme kattaa koko Suomen, ja toimintatapamme on asiakaslähtöistä sekä palvelualtista. Keskustelemme mielellämme asiakkaidemme kanssa elämään liittyvistä digitalisaation tuomista haasteista ja tarpeista sekä mahdollisen liiketoiminnan ja talouden kehittämiskohteista ja tarjoamme testattuja koulutuskokonaisuuksia tavallisen ihmisen tavallisen elämän tarpeisiin sekä taloushallinnon henkilöstön ja organisaatioiden vastuuhenkilöiden osaamisen kehittämiseen. Ota siis rohkeasti yhteyttä!