Tietotekniikkapalvelut

SysJones Oy:n tietotekniikkapalvelut koostuvat käyttäjille tarjottavista perustietotekniikan palveluista, kuten laitepalveluista, tietoliikennepalveluista sekä tukipalveluista.

Asiantuntijapalvelut

SysJones Oy tarjoaa digitalisaatioon liittyvää asiantuntijapalvelua tavallisille ihmisille tavallisen elämän tarpeisiin. Yhdenkään asiakkaan tilanne ja tarpeet eivät ole täysin samanlaiset.

Tietoturvapalvelut

SysJones Oy:n tietoturvapalveluilla sinun sekä mahdollisen yrityksesi arki toimii turvallisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa tilanteissa. Helppo palvelumalli varmistaa laitteidesi, tietojesi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden kehittyvien kyberuhkien edessä.

Edunvalvonta

Henkilö voi tarvita edunvalvojaa esimerkiksi tilanteissa, joissa vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet hänen kykyään valvoa omia etujaan tai hoitaa asioitaan. Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö tai yleinen edunvalvoja.

Lakipalvelut

Lakiasiantoimistomme hoitaa myös yksityishenkilöiden henkilö- ja sopimusoikeuteen sekä yritysjuridiikkaan liittyviä asioita, kuten edunvalvontaan liittyviä asioita, asuntokauppariitoja ja sopimusasioita.

Koulutus ja neuvonta

Tarjoamme tietotekniikan ja digitalisaation koulutus- ja neuvontapalveluita tavallisille ihmisille tavallisen elämän tarpeisiin sekä yrityksille, julkisen sektorin toimijoille ja koulutuspalveluita tarjoaville organisaatioille.