Ystävätoiminta on vapaaehtoisen apua ja tukea vanhuksille, vammaisille, maahanmuuttajille tai yksinäisille ihmisille. Sitä toteutetaan tavallisen ihmisen taidoin ystävää tarvitsevan ehdoilla. Vapaaehtoinen voi toimia henkilökohtaisena ystävänä esimerkiksi vierailemalla yksittäisen ihmisen luona kuuntelijana, keskustelijana tai ulkoiluseurana. Hän voi myös liittyä ryhmään, joka vierailee laitoksessa vanhuksia ilahduttamassa.

ystäväksi.fi tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Toiminnassa yhdistetään suomea puhuvia vapaaehtoisia sekä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ystäväpareiksi.Miksi ystävätoimintaa tarvitaan?

Kuvittele, että olisit vieraassa maassa ilman ystäviä ja tukiverkostoja. Miltä se tuntuisi?

Kokemus on tuttu monelle maahanmuuttajanaiselle. Heikon kielitaidon vuoksi osallistumiskynnys on korkea, ja uuden kotimaan mahdollisuudet saattavat jäädä käyttämättä. Maahanmuuttajaäidit jäävät helposti kotiin hoitamaan lapsia, vaikka saattaisivat kaivata elämäänsä muutakin.

Suomenkielinen ystävä tukee maahan muuttanutta naista osallisuuteen ja aktiivisuuteen uudessa kotimaassa. Kahdenkeskisen, luottamuksellisen ystävyyssuhteen myötä rohkeus puhua suomea kasvaa ja yhteiskunnallinen osallisuus vahvistuu.

Millaista ystävätoiminta on?

Toiminnan lähtökohta on vapaaehtoisen ystävän ja yksinäisen tai maahanmuuttajan välinen tasavertaisuus. Kyseessä on vastavuoroinen ystävyys, jonka kautta molemmilla on mahdollisuus oppia uutta ja rikastuttaa elämäänsä.

Ystäväparit pyritään muodostamaan siten, että ystävykset asuvat mahdollisimman lähellä toisiaan, ja heillä on samoja kiinnostuksenkohteita tai samankaltainen elämänvaihe. Ystäväparit tekevät keskenään tavallisia ystävien asioita: he voivat esimerkiksi käydä kävelyllä, ulkoilla lasten kanssa tai laittaa ruokaa yhdessä.

Lisätietoja ystävätoiminnasta https://ystäväksi.fi